5 สิงหาคม 2562 ไฟป่าพรุควนเคร็งยังรุนแรง ขยายวงกว้าง 5 อำเภอ

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/687wxPF

ไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงขยายวงกว้างลุกลามเพิ่มขึ้นในเขต 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอชะอวด ล่าสุดบริเวณถนนสายเชียรใหญ่-หัวไทร มีควันไฟปกคลุมเต็มท้องฟ้า รถสัญจรไปมาต้องระมัดระวังในการเดินทาง โดยเฉพาะเป็นวันที่เด็กต้องเดินทางไปโรงเรียน เริ่มได้รับผลกระทบจากควันไฟที่ปกคลุมทั่วบริเวณ ด้านเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนพยายามเร่งดับไฟกันอย่างเต็มที่ นอกจากจะมีเฮลิคอปเตอร์ของกรมทรัพยากรธรรมชาติฯ มาตักน้ำดับไฟแล้ว ทางกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สูบน้ำจากคลองชะอวด-แพรกเมือง เข้าไปในบริเวณป่าพรุ ตลอด 24 ชั่วโมง. – สำนักข่าวไทย